pátek 15. dubna 2011

Modlete se za tým pro Rumunsko

Drazí přátelé, prosíme Vás o modlitby.

Dnes odjíždí tým studentů VOŠMT vedený bratrem Rafajem na misijní výjezd do Rumunska.
Cestou se zastaví ve dvou sborech Apoštolské církve na Slovensku:

  • v Novom Meste nad Váhom
  • a v Púchove

Cílem výjezdu je město Bodonoš v Rumunsku, kde žijí etničtí Slováci.
Pracuje zde místní letniční sbor.
Studenti se zapojí do sborových aktivit, jako jsou:

  • praktická pomoc
  • služba na shromážděních 
  • evangelizace
Modlete se prosím, 
  • aby Pán Ježíš tento výjezd požehnal, 
  • aby studenti přinesli do uvedených sborů radost a povzbuzení v Duchu svatém
  • a aby se nám všichni šťastně vrátili.