pátek 1. dubna 2011

Pravidla pro mimoškolní akce

Studenti na mimoškolních akcích (výjezdy, pouliční evangelizace apod.):
  1. Jsou povinni řídit se pokyny vedoucího akce nebo odpovědného vedoucího na místě konání akce (např. pastor či starší sboru apod.)
  2. Nesmí svým chováním ohrozit sebe ani ostatní. Nesmí např. lézt na střechy, pohybovat se v kolejišti, skákat do vody, pohybovat se po frekventované silnici atp.
  3. Musí se držet vždy nejméně ve dvojicích
  4. Nesmí konzumovat alkohol v žádném množství
  5. Nesmí chodit do cizích bytů a na neznámá či opuštěná místa, a to ani za účelem zvěstování evangelia
  6. Musí vždy vedoucímu nahlásit, kde se budou pohybovat v době přestávky či volna
  7. Musí dodržovat všechny stanovené termíny určené vedoucím, např. společný odjezd, sraz před akcí apod.
  8. V době nočního klidu musí být tam, kde byli vedoucím ubytováni
  9. Každý student ještě před akcí ohlásí vedoucímu číslo mobilu, který na výjezdě bude nosit u sebe, a do svého mobilu si uloží mobilní číslo vedoucího