sobota 16. dubna 2011

Modlete se za tým pro Bosnu a Hercegovinu

Dnes odjíždíme do Bosny a Hercegoviny.
Ve dnech 17. až 24. dubna 2011 bude tým studentů VOŠMT sloužit ve městech:

  • Banja Luka
  • Bihać
Tento výjezd má tři cíle:
  1. Misijní - Budeme pomáhat Davidu Symonovi (Evangelical Union of Students) a pracovníkům Operace Mobilizace
  2. Poznávací - Seznámíme se kulturou a duchovní situací této nádherné země, kde ještě nedávno zuřila občanská válka
  3. Inspirativní - Budeme se modlit, aby každý účastník výjezdu pochopil, jak, kdy a kde se má zapojit do misijní práce. 
Misie a evangelizace nejsou volitelnou, nýbrž povinnou součástí křesťanského života.
Poslední Ježíšova slova před nanebevzetím byla: "Budete mými svědky ... do nejzazších končin země".