neděle 10. dubna 2011

Vysvětlivky ke klasifikačnímu protokolu (anglicky Final Grade Report)

Na klasifikačních protokolech studentů bakalářských programů Global University jsou použity zkratky CGA a GPA. Podávám zde jejich stručné vysvětlení.

Cumulative Grade Average (CGA) – Kumulativní průměr známek (KPZ) je součet procentuálních bodů konečných známek vydělený součtem kreditů absolvovaných předmětů. Zde se započítávají také předměty, v nichž student neuspěl, tzn. získal méně než 60%.

Příklad: Když student absolvuje tříkreditový předmět na 94 procent a k tomu ještě dvoukreditový předmět na 88 procent, KPZ se vypočítá takto:
(94x3) + (88x2) : (3+2) = (282 + 176) : 5 = 92 (zaokrouhleno)
KPZ tohoto studenta je tedy 92%.

Poznámka: Student, jehož kumulativní průměr známek bude v rámci celého studia nižší než 70 %, nebude graduován jako absolvent bakalářského programu.

Grade Point Average (GPA) – Kumulativní průměr kreditů (KPK) je součet konečných známek uvedených v desetinných číslech vydělený součtem kreditů absolvovaných předmětů. Známky v procentech se převádějí na desetinná čísla podle této tabulky:
90-100% - Výborně - 4,00
80-89% - Velmi dobře - 3,00
70-79% - Dobře - 2,00
60-69% - Dostatečně - 1,00
59% a méně - Nevyhověl
Příklad: Když student absolvuje tříkreditový předmět na 94 procent, za každý kredit získá známku 4,00. Když k tomu ještě absolvuje dvoukreditový předmět na 88 procent, za každý kredit tohoto předmětu získá známku 3,00.

KPK se vypočítá takto:
(4,00x3) + (3,00x2) : (3+2) = (12,00+6) : 5 = 3,60
KPK tohoto studenta je tedy 3,60.

Poznámka: Student, jehož kumulativní průměr kreditů bude v rámci celého studia nižší než 2,00, nebude graduován jako absolvent bakalářského programu.