čtvrtek 10. března 2011

Co udělat můžete

Když tě neklidný svět stahuje dolů, vzhlédni k Ježíšovi.
Dave Branon napsal:

Dostáváte od života, co chcete? Nebo máte pocit, že vás ekonomika, vaše vláda, vaše životní situace či jiné vnější faktory okrádají o hodnoty a radosti života?

Nedávno se jedna agentura pro průzkum veřejného mínění zeptala 1000 lidí, po čem touží v životě nejvíce. Fascinující bylo zjištění, že 90 procent křesťanů věřících Bibli touží po blízkém vztahu s Bohem, jasném životním cíli, po vysokém stupni bezúhonnosti a hlubokém nasazení pro svou víru.

Všimněte si, že všechny tyto upřímné touhy jsou věci, které jako jednotlivci můžeme dělat, aniž bychom potřebovali lidskou pomoc zvenku. Tady nepomůže nějaký vládní program a ekonomická krize nemůže tyto ideály ukrást. Tyto životní cíle dosáhneme, když dovolíme, aby nám Boží slovo vládlo v srdcích a když přijmeme sílu Ducha svatého k posílení "vnitřního člověka" (Ef 3,16). Tak získáme opravdovou radost.

V našem složitém světě je lákavé svěřit úsilí o to, co si přejeme, do rukou jiných - očekávat, že někdo zvenku se postará o splnění našich tužeb. I když někdy potřebujeme pomoc, protože nemůžeme žít v izolaci, vnější zdroje nám pravé štěstí nepřinesou. Štěstí pochází zevnitř - z toho, že necháme Krista bydlet v našich srdcích (v.17).
Duchu svatý od Boha
kéž v mém srdci domov máš;
Znič veškerý modly trůn,
vládni mi, já jsem tvůj dům. --Reed

Přečtěte si modlitbu apoštola Pavla:
Efezským 3,14-21