čtvrtek 18. května 2017

DUBEN 2017


5. dubna
navštívil naši školní bohoslužbu Mgr. David Symon, B.A., který působil jako misionář
v Banja Luce v Republice Srbské. Vedl nás na misijním výjezdu ve školním roce
2015/2016. Nyní pracuje v České republice jako misijní pracovník ve sboru CBH v Praze. Hovořil o svém dalším studiu a zkušenostech z práce v jiné kultuře, s jinak nábožensky či ateisticky orientovanými lidmi. 

12. dubna
jsme uspořádali v budově biblické školy Misijní čajovnu pro sbor AC Kolín.
Pečlivě jsme se připravili. Prostory klubovny, kde čajovna proběhla, jsme stylově vyzdobili, připravili jsme přitažlivý program, nešetřili jsme na občerstvení – brambůrky, oplatky, keksy, kofola, minerální vody, káva, čaj. Rádi jsme si popovídali o svém životě a studiu na biblické škole.

19. dubna
k nám zavítal Mgr. Pavol Bargár, Th. D., který působí jako jako vědecký pracovník na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Měl pro nás připravený seminář o jihoafrickém misiologovi Davidovi J. Boschovi, jenž významně ovlivnil moderní misiologii. Odpoledne jsme s bratrem Bargárem uspořádali konzultaci k našemu připravovanému misionálnímu kurikulu VOŠMT.

26. - 28. dubna
Konference Za horizonty 2017 - Misie v moci Ducha svatého proběhla v Kralupech nad Vltavou. 27. dubna se této konference zúčastnili všichni studenti za doprovodu ředitele školy Mgr. Milana Bubana, M.A.

  • Poslechli jsme si svědectví Petra Jaška, spolupracovníka české pobočky organizace Hlas mučedníků, který nás mluvil o svém pobytu ve vězení v Súdánu. Tamějšími úřady byl křivě obviněn a uvězněn. S mnoha křesťany z celého světa jsme se modlili, aby ho Pán vyvedl  z vězení na svobodu.
  • Poslechli jsme si přednášku misionáře Jeffa Hamonda, který mluvil o duchovním rozměru služby mezi muslimy. Ne každý muslim je militantní. Jsou mnozí, kteří upřímně hledají Boha a volají k Němu jako Izmael.   
  • Setkali jsme se rovněž s misionářem Rickem Cunninghamem, který působí v Rumunsku, kde výrazně pomohl rozvoji misijního hnutí. Rumunská letniční církev, která má nyní více než 60 dlouhodobých misionářů. 
  • U příležitosti výše uvedené misijní konference Za horizonty 2017 se uskutečnilo setkání absolventů naší biblické školy. Mluvili jsme s nimi o tom, jakým přínosem bylo pro ně studium na biblické škole v Kolíně.
Mgr. Alena Vršťalová
10:20Milan Buban