středa 5. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Tomáš Süss

V minulém článku jsme se tázali Leoše Cáska, ředitele Nehemie. Nyní se ptáme Tomáše Süsse, který je pastorem kampusu sboru CBH Praha na Jižním městě. Na VOŠMT v Kolíně studoval v letech 2004-2006. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na biblické škole mi pomohlo více zakořenit do Boha. Upevnit můj vztah s Bohem a udělat si správný obraz o církvi a službě v ní.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Díky studiu jsem dnes tam, kde jsem. Pracuji pro biskupa Martina Moldana, ale jsem také pastorem kampusu sboru Církve bez hranic Praha – Jižní město. Vážím si studia na biblické škole, které mi dalo pevný základ jak pro službu, tak i můj následný rozvoj.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Během studia jsem sám mohl zažívat Boží moc a vedení. Mnoho situací, ať už při studiu ve škole anebo na internátu, nebylo jednoduchých, ale zažil jsem jak v tom Pán jednal a mě proměňoval. Dodnes jsou pro mě tyto situace velkým svědectvím.