neděle 26. března 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Leoš Cásek

Bratr Leoš Cásek je ředitelem nadačního fondu Nehemia. Na VOŠMT v Kolíně studoval v letech 1997-99. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mi otevřelo celé spektrum možností osobního rozvoje v oblasti biblického vzdělávání a praktické služby v církvi.
Jako „samouk“ bych toto získal jen velmi obtížně. Dále pak pevný základ pro praktické dovednosti jak připravovat kázání, vyučování, jak studovat Písmo, modlit se a v neposlední řadě jak se aktivně zapojit do Božího království.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

To je asi spíše otázka na vedení sboru. Nicméně můj tehdejší mateřský sbor AC Olomouc, utrpěl ztrátu v podobě mého odchodu do AC Havířov a to hned po dokončení VOŠMT. Jinak řečeno, obdržel spoustu požehnání tím, že mnou požehnal havířovský sbor! :D

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Možnost nahlédnout do Božího srdce hlouběji a z jiného pohledu!