pondělí 14. ledna 2013

Výhled na nový semestr

Evangelizace v Olomouci
Zimní semestr školního roku 2012-13 nám ukázal, jak přínosná a radostná může být spolupráce se studenty odhodlanými něčemu se na biblické škole naučit. Je za námi imatrikulace, dny otevřených dveří a praktický kurz soudobé evangelizace v Olomouci.

Minulé dny otevřených dveří
Povzbuzení zdarem těchto událostí vyhlížíme do semestru letního, který přináší misijní výjezd studentů do chorvatské Rovinje na pomoc českým misionářům.

V tomto čase milosti, kdy Bůh utěšil biblickou školu skvělými studenty, plníme úkol zavádění nového tříletého programu, který běží teprve od září. Mnoho věcí se mění, svůj základní ráz místa, kde Bůh mění životy, aby změnil svět, si škola zachovává.

Pro zájemce, zvědavce a kolemjdoucí proto platí pozvání na jarním dny otevřených dveří s misijním banketem, které se uskuteční ve dnech 26. - 27. 4. 2013. Bližší informace naleznete na stránkách www.vosmt.cz.

Za zaměstnance školy
Michael Buban