středa 24. června 2015

Dění na biblické škole

Činnost studentů a zaměstnanců biblické školy je pestrá a časově náročná. Za posledních několik týdnů jsme pro Ježíšovo království uskutečnili následující akce.

Čajovny
Během letního období se uskutečnilo šest setkání, která organizovali iniciativně studenti sami. Byla to setkání (zejména) pro (nevěřící) mládež Kolína v Otevřeném klubu Céčko v Kolíně.
29. 4. 2015 studenti připravili setkání na téma VĚŘTE NEVĚŘTE (duchové – démon/ anděl). Biskup M. Moldan hovořil o tom, že duchovní svět je realitou, jedinou cestou k pravdě je Ježíš Kristus.
6. 5. 2015 studenti připravili FINAL PARTY. Přítomní zhlédli videozáznam z koncertu Planetshakers. Pak se neformálně bavili u stolního fotbálku a kulečníku. Studentky připravily nevšední občerstvení. Přítomni se studenty byli též učitelé a zaměstnanci školy.

Výjezd do sboru
Výjezd biblické školy na bohoslužbu v Uherském Brodě se uskutečnil 3. 5. 2015. Ředitel školy M. Buban kázal o uzdravení vztahu s Bohem, s lidmi i se sebou samým a o uzdravení těla. Kázání zakončil výzvou k modlitbě a spolu se staršími sboru se modlil za přítomné, kteří vyšli dopředu. Učitelka odborné praxe Y. Bubanová podala reflexi misijního výjezdu do Rumunska, který na jaře absolvovali všichni studenti 1. a 2. ročníku v rámci předmětu odborná praxe. G. Vlachynská (studentka 2. ročníku) prezentovala fotografie z misijního výjezdu do Rumunska. E. Pakostová (studentka 2. ročníku) při bohoslužbě vedla chvály.

Grilování u Bubanů
Jde o studentské setkání na závěr školního roku 2014/ 2015 v Sendražicích dne 20. 5. 2015. Na biblické škole vznikla v průběhu let tradice zahájit nový školní rok a rozloučit se s odcházejícím školním rokem na zahradě u manželů Milana a Yvony Bubanových. I letos se studenti a zaměstnanci biblické školy sešli u manželů Bubanových k posezení kolem grilu. Účastníci se modlili a děkovali za končící školní rok, prosili za pomoc Ducha svatého v nadcházejícím zkouškovém období. Modlili se, aby Pán studenty i zaměstnance školy ochraňoval během prázdnin. Zde najdete pár fotografií: http://1drv.ms/1JkT88V

Zápočtový týden
Studenti zdárně prošli zápočtovým týdnem 18. až 22. června 2015. Nyní probíhá zkouškové období do 12. června 2015. V tomto čase studenti pracují „v horké píli“, aby uhájili volnost od studia během prázdnin, totiž aby udělali všechny předepsané zkoušky v červnu.

Přijímací pohovory
Dne 19. 6. 2015 od 9.30 hodin se uskuteční přijímací pohovory ke studiu na VOŠMT. Bude to první ze tří termínů pro školní rok 2015/ 2016. Biblická škola potřebuje studenty, kteří poslechnou volání Pána Ježíše a přijdou studovat, protože jim to řekl On. Další termín přijímacích pohovorů je 28. 8. 2015 od 9.30 hodin. Viz http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni

Absolutorium
Dne 22. 6. 2015 se bude konat absolutorium. Podrobí se mu pět studentek a dne 24. 6. 2015 při graduaci obdrží diplom absolventa vyšší odborné školy s možností za jménem používat označení DiS. Na podzim 2015 pak budou promovány v rámci Global University a budou moci za jménem používat titul B.A.

Děkujeme
Studenti i zaměstnanci VOŠMT děkují církvi za všechny modlitby, se kterými přichází k Božímu trůnu, aby Pán Ježíš požehnal biblické škole.

Alena Vršťalová a Milan Buban

14:52Milan Buban