čtvrtek 22. června 2017

Pro vedoucí mládeže: Dej své službě nový rozměr

Být vedoucím mládeže je radostná, ale také velmi zodpovědná služba. Úlohu vedoucího lze srovnat s úlohou pastora, jehož úkolem je povzbuzovat lidi ve víře a zároveň vytvořit zdravé prostředí pro jejich růst. K tomuto náročnému úkolu se v našem prostředí přidává všeobecný požadavek na schopnost výkladu Bible v současném světě a na schopnost sdílet se s poselstvím evangelia takovým způsobem, který je jak dynamický a poutavý, tak i věroučně správný a obsažný.

Být vedoucím mládeže je proto těžké! Radostné ejchuchu z dob, kdy to v mládeži frčí samo, se snadno promění v achich ouvej v dobách, kdy to začne skřípat. Euforie přátelského mládežnického prostředí se snadno změní v splín, když jako vedoucí mládeže zjistíš, že nemáš co dát. V takové chvíli mládež docení ty, jejichž vnitřní síla a ochota sloužit vyplývá z dobré praktické přípravy a z biblických základů.

Proto právě tobě, pokud se chceš jako služebník lépe vyškolit, nabízíme jednoletý program na VOŠMT v Kolíně. Výhody tohoto programu jsou následující:

  • Jde de facto o první ročník. Pokud se po roce rozhodneš pokračovat do druháku a dodělat si bakaláře, přechod je bez jakýchkoli bariér.
  • Bakaláře získáš až po třech letech studia, ale již po roce obdržíš Certifikát mezikulturních vztahů od Global University (ang. Christian Mission Certificate).
  • Program v sobě zahrnuje to nejdůležitější. Po roce získáš základní orientaci v teologii, biblistice, misiologii a církevní praxi.
  • Důležitou kvalitou školy je, že téměř všichni vyučující mají praktickou zkušenost s vedením mládeže! Budou tě tedy učit „odborníci z praxe“, kteří o tvých potřebách dobře ví.

Pokud tě tato nabídka láká, můžeš se přihlásit k přijímacím pohovorům pomocí on-line formuláře na našich stránkách.

Pokud si stále kladeš otázky, můžeš se obrátit na info@biblickaskola.cz nebo se setkat osobně s některým z našich reprezentantů na Duchovním soustředění AC (15.-22. července), na Kristfestu (22.-27. července) nebo na Festivalu United (24.-26. srpna).

Kéž je Pán Ježíš s tebou a kéž tě přivede na biblickou školu do Kolína!

P.S.: Pokud přijdete na školu dva, jeden z vás může uplatnit slevu 3600,- na školném!