čtvrtek 1. června 2017

KVĚTEN 2017

 2. května
Den otevřených dveří do VOŠMT byl ve znamení zaujmout návštěvníky, případné budoucí studenty.  

3. května
Ředitel nadačního fondu NEHEMIA Leoš Cásek, DiS., promluvil ke studentům během dopoledního vyučování o činnosti NEHEMIE. Informoval o způsobech pomoci, kterou přináší potřebným – chudobným, opuštěným, nemocným lidem i osiřelým dětem ve světě. Na večerní bohoslužbě hovořil o nutnosti modlit se za průlom v oblasti vysílání nových misionářů z ČR do celého světa. Vedl přítomné k modlitbám za nezasažené etnické skupiny.

10. května
Večerní školní bohoslužbu umocnilo vystoupení chválicího týmu z USA. Tento pracovní tým vedl bratr John B., misionář Assemblies of God v USA. Bratr John se s námi podělil o svůj příběh. Bůh si jej povolal na misii do Evropy, kde mnoho let koordinoval stavební projekty. Promluvila také jeho manželka, s níž jsou spolu už 56 let.

12. května
Modlitby u Morrisonových
Manželé Jason a Andrea Morrisonovi otevřeli svůj byt pro ranní školní modlitby. V rámci modliteb za misie, kterým jsou věnovány školní modlitby každou středu, se účastníci modlili za Boží požehnání pro práci misionářů působících v České republice. Vyprošovali pro jejich rodiny hodně Božích milostí. Přáli rodině Morrisonových též hodně radosti ze zdárně vykonané práce pro Boží království.

17. května
Grilování na závěr školního roku u Bubanových
Stává se tradicí, že při zlomových událostech během školního roku se studenti a zaměstnanci s rodinami scházejí u manželů Bubanových k neformálním sdílení. Ve středu 17. 5. se studenti i zaměstnanci s rodinami sešli, aby Bohu poděkovali za pomoc a ochranu během končícího školního roku 2016/2017.
Prosili o Boží požehnání ve zkouškovém období i během letních prázdnin. Sestra Yvonka se postarala o chutné občerstvení (večeře) jak z grilu, tak ve formě zeleninových i jiných salátů. Káva, čaj, Kofola, Mirinda a lehké moučníky navodily dobrou náladu.

A teď studenty čekají jenom zápočty a zkoušky, seminární práce, projekty a znovu totéž
a zase totéž…
To je charakteristika června ve školním roce.
Prosíme Ducha svatého, aby nám pomáhal.

PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA

26. června 2017
se v budově VOŠMT na Kmochově ulici

budou konat přijímací pohovory do 1. ročníku naší biblické školy.
14:33Milan Buban