pátek 2. června 2017

Akce pro současné studenty a uchazeče!

Tato speciální nabídka se týká všech současných studentů VOŠMT ve všech programech a všech uchazečů o studium v školním roce 2017/18 (tj. těm, kteří chtějí nastoupit v září 2017).

Za každého jednoho uchazeče, který na vaši radu přijde k přijímacím pohovorům 26. 6. nebo 31. 8.
a který vás na přihlášce uvede jako osobu, která mu doporučila studium na VOŠMT,
získáte slevu 3600,- Kč na školném v letním období 2018.
Podmínkou je, aby se dotyčný řádně zapsal a nastoupil ke studiu.

Ještě jednou a přehledně:
  1. Doporučíte známému či kamarádovi studium na VOŠMT
  2. Dotyčný vás u přijímacích pohovorů uvede na oficiální přihlášce jako osobu, která mu studium doporučila
  3. Dotyčný se řádně zapíše ke studiu ve školním roce 2017/18
  4. V letním semestru 2018 zaplatíte o 3600,- Kč méně
Další informace podáme na info@vosmt.cz.