pátek 24. června 2016

Květen a červen jsou měsíce účtování

Studenti biblické školy se na konci letního období podrobili zkouškám a usilovali o získání zápočtů v jednotlivých předmětech. Mnozí studiu věnovali dostatek času a jejich snaha byla korunována úspěchem. Mají před sebou řadu příjemných prázdninových dní. Budeme prosit Pána, aby dal krásné slunné dny, voňavé louky a lesy i dobré zdravé vody na koupání, aby si důkladně odpočinuli.

Dne 23. června 2016 se na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně uskutečnily zkoušky absolutoria.  Čtyři studenti denní formy vzdělávání splnili učební plán a úspěšně vykonali zkoušku z anglického jazyka, též zkoušku z odborných předmětů. Obhájili rovněž absolventskou práci, na níž pracovali déle než rok.

Ve svých pracích se zabývali nejrůznějšími tématy, např. jaký význam mají duchovní dary pro budování církve, jak Bible obhajuje sexuální zdrženlivost před svatbou, jaká byla misijní strategie apoštola Pavla, jak je důležitá tvorba křesťanských písní.

Průměr studijních výsledků u absolutoria je roven 2,20.
Jeden student prospěl s vyznamenáním, dosáhl průměru 1,00.

Z budovy VOŠMT pak vycházeli mladí lidé, kteří jsou oprávněni užívat za svým jménem označení diplomovaný specialista, ve zkrácené podobě DiS. Letos v říjnu budou promováni, neboť Global University jim propůjčí akademický titul B.A., tedy Bakalář systematické a biblické teologie. 

Modlíme se za ně, aby splnili všechny úkoly, které jim do života připravil Pán. Den po absolutoriu proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku biblické školy. Další termín přijímacího řízení (najdete na internetu) se uskuteční v posledním týdnu v srpnu 2016.

Mladí členové ve sborech AC, přemýšlejte, že věnovat tři roky z dlouhé řady let života se vyplatí pro život v Božím království.
19:34Milan Buban