pondělí 9. května 2016

Březen a duben na biblické škole v Kolíně

V březnovém termínu od 19. 3. do 25. 3. 2016 studenti s doprovodem absolvovali misijní výjezd do Banja Luky a do Sarajeva v Bosně a Hercegovině. V Banja Luce pracovalo 9 studentů, 1 žák církevního gymnázia a 2 pedagogové. V Sarajevu souběžně pracovalo 7 studentů a 2 pedagogové.

V obou destinacích pomáhali rozvíjet kontaktní práci mezi vysokoškolskými studenty. Mluvili ve skupinkách i jednotlivě se studenty banjalucké a sarajevské univerzity. Modlili se s nimi. Zúčastnili se i bohoslužeb místních sborů.

 V Banja Luce pracovali i manuálně (stěhování humanitárních balíčků pro pozdější akce místních sborů, úklidy církevních prostorů atp.). V Banja Luce i v Sarajevu uspořádali Večery české kultury, kam přišla řada oslovených studentů. Komunikace mezi studenty a oslovovanými vysokoškoláky v Banja Luce i v Sarajevu probíhala v anglickém jazyce. Naši studenti se tohoto úkolu zhostili velmi dobře.

 Je třeba připomenout i důležitou skutečnost, že bez sponzorů a modlitebních partnerů misijní výjezd by se tak dobře nevydařil. Každý účastník měl totiž svého modlitebního partnera, který se před Bohem za něho či za ni přimlouval již během příprav a také v průběhu misijního výjezdu. Na misijním výjezdu studenti i doprovod obětavě a pohotově pracovali pro Boží království našeho Pána Ježíše.

6. dubna 2016 se v Otevřeném klubu Céčko v Kolíně uskutečnil Misijní večer. Studenti připravili občerstvení z běžných potravin, které si kupovali v Banja Luce či v Sarajevu. V klubu byly vystaveny vlajky obou států, kde měli misijní praxi. Oba týmy měly připravenu reportáž o cestě na misijní výjezd a o své specifické činnosti na misijním výjezdu.

Ředitel školy Mgr. Milan Buban, M.A., zhodnotil práci studentů, velmi ocenil jejich sebezapření i obětavost. Zmínil se též o důležité pomoci sponzorů, kteří finančně ulehčili studentům břímě nákladů na tento výjezd. Velmi příznivě hodnotil pomoc modlitebních partnerů, kteří účastníky nesli v modlitbách k Božímu trůnu. V závěru večera studenti poděkovali pedagogickému doprovodu za vedení a starost o všechny účastníky misijního výjezdu.

V týdnu od 4. do 8. dubna 2016 na biblické škole probíhal Týden otevřených dveří do VOŠMT. Zájemci o studium na VOŠMT se účastnili ranních školních modliteb, vyslechli si dle výběru i přednášky v jednotlivých předmětech. Volně mohli nahlížet do knih ve školní knihovně. Rozmlouvali se studenty o studijních, též i o finančních podmínkách. Mohli nahlédnout i do ubytovacích prostorů na domově mládeže.

Velmi důležitý den v tomto období je 30. duben 2016. Pět studentů studijní skupiny 3.V odevzdalo absolventskou práci. Celá biblická škola jim upřímně přeje, aby hodnocení vedoucího práce i oponenta bylo co nejlepší. Už nás čeká jen zápočtový týden a letní zkouškové období.

Napsala Mgr. Alena Vršťalová
17:56Milan Buban