sobota 26. března 2016

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, žes nás šťastně přivedl z misijního výjezdu

Děkujeme Bohu, že nás šťastně přivedl zpátky z misijního výjezdu do Bosny a Hercegoviny.

Od 19. do 25. 3. 2016 jsme se studenty 1. a 2. ročníku absolvovali misijní výjezd do Banja Luky a Sarajeva. 

Rozdělili jsme se do dvou týmů.
Banjalucký tým měl 11 členů a byl k dispozici Davidovi S.
Sarajevský tým měl 8 členů a byl k dispozici dalším pracovníkům Evangelikálního sdružení studentů: Gregovi A., Vedraně N. a Jessice V.

Studenti i učitelé biblické školy společně,
pomáhali jsme misionářům rozvíjet kontaktní práci mezi vysokoškolskými studenty.
Zúčastnili jsme se bohoslužeb místních sborů,
modlili jsme,
mluvili se studenty banjalucké a sarajevské univerzity.
V Banja Luce i v Sarajevu jsme uspořádali večery české kultury,
kam jsme pozvali oslovené studenty.

Děkuji všem našim sponzorům i všem modlitebním partnerům
bez jejichž pomoci by výjezd nebyl úspěšný.

Děkuji všem studentům a učitelům
bez jejichž sebezapření a obětavosti by se výjezd neuskutečnil.

Z Banja Luky a Sarajeva si přinášíme mnohé inspirace a zkušenosti, 
o které se chceme podělit na misijním večeru.

ZVEME VÁS NA MISIJNÍ VEČER 
dne 6. 4. 2016 od 18 hodin 
Vstup je volný.14:33Milan Buban