úterý 4. října 2016

V měsíci září 2016

Absolventský seminář 26. 9. 2016, fotí Honza Holomáč
Začali jsme pravidelně předčítat Bibli. 
Každé pondělí od 9.50 do 11.35 čteme postupně nahlas knihy Genesis, synoptických evangelií, Listu Židům. Jsou to knihy, které se paralelně vyučují v zimním semestru. Více informací najdete pod odkazem https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2fqD1vgaztb3-CvLhua2xjGl13pNseKfGD5o3K_6bQ/pubhtml?gid=1826104864&single=true

Začali jsme pravidelné misijní modlitby. 
Každý pátek od 8.00 do 8.45 se přimlouváme podle misijního seznamu Nehemie, dále za misionáře A/G, za misijní výjezd, za projekty zakládání sborů v ČR (Třeboň, Třebíč, Sadská atp.). Pokud je přítomen rodilý mluvčí, který neumí česky, modlíme se v angličtině.

Začali jsme pravidelné školní bohoslužby. 
První měly podobu grilování u Bubanů, abychom se neformálně sblížili. Druhé bohoslužby byly věnovány Večeři Páně, kde bratr ředitel kázal o lepší smlouvě podle Listu Židům. Třetí bohoslužby byly věnovány reflexi 3. kapitoly Janova evangelia v podání Michaela Bubana.

Uskutečnil se první absolventský seminář.
Studenti 3. ročníku jsou v zimním období na praxi, ale jednou měsíčně dojíždějí do Kolína. Informují nás o své práci a také o aktuálním stavu psaní své absolventské práce. Po prezentaci jim spolužáci a učitelé kladou otázky a snaží se jim poradit.

Zúčastnili jsme se misijní konference Za horizonty. 
Konference se uskutečnila 28. až 30. září v hotelu Astra u Kladna. Poslechli jsme si vynikajícího učitele Andrease Maurera, jak máme jednat s muslimskými přáteli. Naslouchali jsme naléhavým výzvám pastora Julese Mousy, který slouží z Bagdádu. Bratr Wojnar kázal o Boží prozřetelnosti: Bůh k nám přivádí uprchlíky, aby od nás slyšeli evangelium, i když oni navenek sledují jiné cíle.

Navštívili jsme Teen Challenge v Poštovicích. 
Využili jsme toho, že Poštovice jsou nedaleko od Kladna. Přespali jsme v modlitebně, kde se scházejí studenti a zaměstnanci Teen Challenge. Setkali jsme se s Jiřím Zawadzkim, který nám řekl svoje svědectví o Božím vysvobození z drog a povolání do služby. Také jsme se setkali s Petrem Ministrem, který je jedním ze zakladatelů Teen Challenge v ČR.

Jsme misionální škola. 
Účastníme se misijních konferencí, modlíme se za misii, jarní misijní výjezd je hlavním projektem školního roku. Věříme však, že misie a evangelizace musí být vyučována v širších souvislostech, a ne jednostranně. Naši studenti získávají pevný základ v předmětech biblické systematické a praktické teologie. V tomto semestru učíme Principy výkladu Bible, Život Ježíše Krista podle synoptiků, Anglickou konverzaci, Novozákonní řečtinu, Listu Židům, Úvod do výpočetní techniky, Knihu Genesis, Učitelské poslání církve, Bůh a andělé.

V měsíci říjnu nás čeká:

  • Předčítání Bible bude každé pondělí a každý pátek budou misijní modlitby. 
  • Na středečních bohoslužbách budou kázat: Petr Berdar, Štěpán Huňát, Bruce Chester a Sandra Chester. 
  • Michael Buban bude vyučovat na pobočce v Brně Literaturu Starého zákona, klikni zde
  • Manželé Chesterovi z Austrálie budou u nás vyučovat Principy výkladu Bible a Život Ježíše Krista podle synoptiků. 
  • Výjezd studentů do sboru KS v Hodoníně, který povede Petr Berdar. Máme z tohoto sboru studenta a navštívíme setkání mládeže. 
  • Účast na Sjezdu mládeže 2016, který bude v Kolíně. Většina studentů se zapojila do dobrovolnických služeb.
14:29Milan Buban