středa 27. února 2013

Uvedení do pedagogického výzkumu


Dne 26. 2. 2013 se uskutečnil seminář s názvem Uvedení do pedagogického výzkumu.
Seminář byl určen pedagogům biblické školy a členům Rady biblické školy.
 
Našimi lektorkami byly pracovnice Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: Dr. Klára Šeďová a Mgr. Zuzana Šalamounová.
Zázemí pro seminář nám vytvořil sbor Apoštolské církve v Brně.
 
Lektorky nám představily základní rysy kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Jako ilustraci použily dva články ze sborníku Studia Paedagogica (viz níže).
 
Články ilustrující kvantitativní a kvalitativní výzkum:
Literatura pro další studium:
ŠVAŘÍČEK, Roman et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

14:11Milan Buban