čtvrtek 7. února 2013

Takového Krista jsme přijali do svých životů!4. února 2013 začalo letní období a první hodinou byly ranní školní modlitby, které jsou součástí předmětu odborná praxe. Praxe se na biblické škole dělí na průběžnou a souvislou, ranní školní modlitby jsou obsahem průběžné praxe. V rámci souvislé praxe pojedou studenti na misijní výjezd do Rovinje v Chorvatsku ...

Už tento úvod se nezaujatému čtenáři může zdát nezáživný, ale student má organizační informace rád, protože pak ví, co jej čeká, na co se má připravit a kde má být včas. :-)

Jelikož se stále nacházíme na ranních modlitbách, je třeba myslet na to, za co se budeme modlit a jak budeme studenty motivovat Slovem od Boha. Chceme, aby byla praxe studentů naplněna Boží vůlí a vedena Duchem svatým.

Četli jsme si Žalm 24, kde se píše, že požehnání od Hospodina dosáhne ten, kdo má ruce čisté a srdce ryzí, kdo se dotazuje na jeho vůli.
To my jsme ti, kdo se dotazují na Hospodinovu vůli a usilují o srdce čisté a ruce ryzí!

Žalm 24 přestavuje Hospodina jako mocného bohatýra v boji, jako Krále slávy.
Prorok Izajáš nazývá Mesiáše – Ježíše Krista - Božským bohatýrem (Iz 9,6).
V knize Zjevení čteme o Ježíši Kristu, který je popisován jako jezdec v čele vojska, jako Král králů a Pán pánů, který bude soudit národy a zničí zlo mečem svých úst.
Takového Krista jsme přijali do svých životů!

Možná budeme čelit zlému v nás i okolo nás, budeme čelit povinnostem, nepříjemnostem, nedostatku peněz i pochopení ...
Ale bojujme!

Známe krále Aragorna z filmu "Pán prstenů - Návrat krále", který před černými vraty Mordoru vyzývá vojsko Rohanu a Gondoru, aby zůstalo stát, aby bojovalo. Vojsko čelí ohromné přesile zla a
Aragorn říká: “Možná někdy selžeme, ale dnes ne, dnes budeme bojovat!“

Chtěla bych povzbudit studenty a říct: “Možná jsme někdy selhali,
ale dnes ne!
ale v tomto semestru ne!
tento semestr budeme bojovat!
začneme s čistým štítem jako nová stvoření!
zůstaneme stát a budeme bojovat, protože Hospodin, bohatýr v boji, stojí na naší straně!

Budeme se modlit, abychom měli srdce ryzí a čisté ruce, abychom zvládli studijní povinnosti letního období školního roku, aby Bůh Otec požehnal plánované akce odborné praxe, které jsou před námi.

Yvona Bubanová

14:09Milan Buban