středa 4. listopadu 2015

Praxe studentů na sjezdu mládeže Apoštolské církve


Podzimní prázdniny jsou využívány k relaxaci a odpočinku. Studenti VOŠMT tyto prázdniny vyplnili pomocí na Sjezdu mládeže Apoštolské církve, který se tento rok uskutečnil v Kolíně ve dnech 29. 10. - 1. 11. 2015. Tato pomoc spadá pod odbornou praxi, kterou studenti na škole vykonávají. 

Náplní souvislé organizační praxe na sjezdu mládeže bylo zajistit hladký průběh akce, tedy dohlížet na pořádek mezi účastníky, hlídat vstup do budovy, zajišťovat pořadatelskou službu během seminářů, bohoslužeb a koncertů. Studenti se v těchto úkolech dobře osvědčili a odvedli skvělou práci.

Dalším úkolem pro studenty bylo prezentovat biblickou školu. V rámci programu byl naší škole přidělen půlhodinový blok, ve kterém studenti předvedli dramatické zpracování několika příběhů z Bible, historie a současnosti. Zapojen byl také bývalý student VOŠMT a nynější vedoucí Odboru mládeže Apoštolské církve (OMAC) Martin Penc.

Hlavní myšlenkou prezentace školy bylo Boží povolání. Ve scénce opakovaně zaznělo: "A kdo bude další?" Lidé v minulosti byli povoláni Bohem a uposlechli. Studenti tímto vyzývali ostatní, aby uposlechli Boží volání a žili v souladu s povoláním, které pro ně Bůh připravil. 

Pokud Boží hlas někoho volá na biblickou školu do Kolína, její dveře jsou doširoka otevřené. 
A to doslova. 
Od 9. do 13. 11. 2015 na naší škole proběhne týden otevřených dveří. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Rut Abrahámová a Milan Buban


P.S. Informace o týdnu otevřených dveří: http://vosmt.cz/tyden-otevrenych-dveri-listopad-2015/

11:28Milan Buban