pondělí 17. června 2013

Školní rok 2013/14 v programu Misijní a teologická činnost

S radostí oznamujeme potenciálním uchazečům, že Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně otevírá nový ročník v oboru Misijní a teologická činnost. Uchazečům nabízíme možnost strávit tři roky denního studia praktickým a teologickým výcvikem pro službu v církvi či na misijním poli.

Jak to na škole vypadá?
Na webovém albu jsou k dispozici vybrané fotky z minulých školních let. Školní rok 12/13 si například můžete prohlédnout zde.

Co se na škole učí?
Teoretická část výuky je zachycena v učebním plánu na našich stránkách. Nahlédnout jej můžete pod tímto odkazem.

Jak se přihlásit na přijímací zkoušky?
Použít můžete on-line formulář na našich stránkách. Jakmile ho vyplníte, sdělíme Vám obratem přesné pokyny k přijímacímu řízení. Termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na:
  • 24.6
  • 30.8
  • 30.9

Musím na VOŠMT chodit do školy?
V případě denního studia je účast na denním vyučování a praxi podmínkou. Pro zaměstnané uchazeče platí možnost kombinovaného studia, které je podmíněno absolvováním víkendového vyučování několikrát za semestr.

O jaký druh vzdělání se jedná?
Vedle označení DiS. za vyšší odborné vzdělání obdrží náš absolvent denního či kombinovaného studia titul B.A. v oboru Biblické a systematické teologie. Bakalářský obor je plně integrován do standardního vyššího odborného studia a je plně akreditován ve spolupráci s celosvětově rozšířenou křesťanskou institucí Global University (původně ICI).