pátek 23. prosince 2016

V prosinci jsou Vánoce, ale i zápočtový týden. Blíží se zkouškové období.

V prosinci jsme se zaměřili na odevzdání všech písemných úkolů zadaných pro zimní období tohoto školního roku.

7. prosince 2016 studenti připravili program pro poslední Čajovnu 2016. Konala se v klubovně školy v suterénu budovy na Kmochově ulici. Studenti zajistili též stylové občerstvení. Atmosféru pro návštěvníky umocnili vhodně vybranou hudbou.
Bohužel přišlo málo mladých lidí z těch, které studenti zvali při rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kolíně, když byl ve městě zahájen advent 2016.

20. prosince 2016 všichni studenti i  zaměstnanci školy odjeli na  exkurzi do předvánoční Prahy. Téma této exkurze bylo Pražský Hrad. Všichni prošli s erudovaným průvodcem místa, kterými kráčela historie českého národa. Připomněli si slavná a radostná, ale i temná a bezútěšná období v životě českého národa.
Bůh trojjediný miluje náš národ, proto žijeme. Díky za jeho shovívavost a milosrdenství.

21. prosince 2016 zaměstnanci školy i všichni studenti hned ráno popřáli požehnané Vánoce 2016 zaměstnancům biskupské kanceláře, všem obyvatelům budovy V Zídkách 402 i sboru AC Kolín. Poděkovali jim též za pomoc škole i za vstřícnost vůči ní. Rozdali dárečky a pak si společně zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán.

21. prosince 2016 svorně všichni studenti i zaměstnanci školy ukončili období přednášek zimního období tohoto školního roku. Děkovali za požehnání, které se každému z nich dostalo od našeho Boha v uplynulých čtyřech měsících a prosili o láskyplnou pomoc Boží ve zkouškovém období během ledna 2017.
Po společných modlitbách pokračovaly Vánoce 2016 u Bubanů grilováním několika druhů masa od kuřecích křidélek přes klobásy až po plátky vepřového masa.
Popíjela se Coca-cola, džusy i minerální vody. Byly saláty zeleninové, ovocné, těstovinové aj.
Hlavně byla pohoda.
Neboť nás čeká zkouškové období, musíme zvládnout zápočtový týden a pak budeme studovat a prosit o pomoc Ducha svatého.

Čekáme, co nám přinese rok 2017.
Bůh je naše skála, on nám pomůže.

Mgr. Alena Vršťalová
6:00Milan Buban