čtvrtek 25. února 2016

Únor, to je zase počátek studia a studia a…

Tak jsme začali nové, a to letní období tohoto školního roku.
Jsme zahlceni úkoly, povinnostmi a neodkladnými záležitostmi, které patří k počátku vlastně každého období v životě vyšší odborné školy.
Máme zkušenosti, jak je třeba nakládat s časem a jak si nenechat na poslední chvíli vypracování a odevzdání seminárních prací a jiných úkolů.
Budeme studovat průběžně, písemné elaboráty budeme odevzdávat v termínu i před termínem.
Před zápočty a zkouškami si pak užijeme poklidu bez stresů.
Kéž by se tento výrok studenta VOŠ stal realitou všech studentů v každém slově tohoto výroku. J
  
Misijní výjezd
Od počátku letního období vždy v pondělí se studenti i zaměstnanci postí. Společně na ranních školních modlitbách od 8 hodin, pak na školních modlitbách v poledne od 12 hodin a na odpolední schůzce ve 12.30 hodin se modlí za požehnání přípravy a následné práce na misijním výjezdu, který proběhne v týdnu před Velikonocemi 2016.
Všichni prosí Trojjediného Boha našeho, aby požehnal zdárné přípravě misijního výjezdu, a též za
- požehnání práce, kterou koná misionář David Symon, v Banja Luce a jeho spolupracovníci v Sarajevu, kde bude probíhat misijní praxe studentů biblické školy.
- materiální zajištění celého výjezdu,
- zajištění všech dokumentů potřebných pro výjezd z ČR a pobyt v cizích zemích,
- zdraví všech účastníků i rodinných příslušníků, kteří zůstávají doma v republice,
- solidní ubytování a stravování,
- příhodné počasí v zemích, kde budou studenti pracovat,
- bezproblémové fungování aut, kterými budou do Banja Luky a do Sarajeva cestovat účastníci misijního výjezdu
a za splnění dalších a dalších zdánlivě nicotných úkolů, bez kterých ale není možno odjet, ani v cizině žít.
Více informací najdete na stránkách:

Nahrávání pro TWR
4. 2. 2016
Lektorka TWR Lenka Malinová se svým asistentem navštívila naši biblickou školu se záměrem natočit svědectví studentů 1. ročníku o jejich rozhodnutí studovat na VOŠMT v Kolíně.
Odjížděli se  zdařilými nahrávkami svědectví několika studentů, kteří hovořili o významu a působení Pána Ježíše v jejich osobním životě.
S ředitelem biblické školy Milanem Bubanem natočili pro potřeby TWR k propagaci biblické školy rozhovor o misijním výjezdu do Banja Luky a do Sarajeva, jenž se uskuteční v týdnu před velikonočními svátky.

Školní bohoslužby v Otevřeném klubu Céčko
10. 2. 2016
se konala školní bohoslužba v Otevřeném klubu Céčko.
Ředitel školy Milan Buban podal svědectví o tom, jak přijal Pána Ježíše, jak byl pokřtěn v Duchu svatém a jak ho Pán povolal do služby pracovat jako ředitel ve Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně.
Přítomen byl i misionář Jason Morrison, který podporuje studenty biblické školy v rozhodnutí připravovat se k práci pro Boží království. S biblickou školou je v úzkém kontaktu: vyučuje předmět Soudobá evangelizace. Povzbuzuje studenty ve studiu a radí jim. Jeho manželka Andrea poslala studentům k občerstvení moučník.
K příjemné pohodě v přítomnosti Pána Ježíše přispěli studenti dobře připravenými chválami. Ve studentské hudební skupince se dobře uplatnila hrou na kytaru Victoria Grosvenor z USA, jež v tomto letním období je na biblické škole přítomná v rámci programu Engage My Life.
Příští školní bohoslužba v Otevřeném klubu Céčko je plánovaná na 6. 4. 2016.
  
Měnit svět modlitbou
24. 2. 2016
Miroslava Cásková, pracovnice nadačního fondu NEHEMIA, navštívila biblickou školu. Navázala na předchozí návštěvy ředitele NEHEMIE Leoše Cáska, DiS., a na návštěvu bratra Benjamina Wojnara z Nadačního fondu NEHEMIA ze 14. 10. 2015, kdy byli studenti seznámeni s projektem Měnit svět modlitbou.
Sestra Cásková informovala studenty o aktuálních tématech, týkajících se misijní práce ve světě. S tímto programem navštěvuje jednotlivé sbory AC v ČR a seznamuje je s potřebami spojenými s misijní prací. Zmiňovaný program se stal jejím posláním. Byla dobře připravena: dokumentovala mapami, náčrty, fotografiemi. Její živé a poutavé vystoupení studenty zaujalo.
Studenti se modlili za Boží požehnání tohoto projektu a za misijní práci AC ve světě (v rámci NEHEMIE).

Alena Vršťalová a Milan Buban
17:57Milan Buban