pátek 1. ledna 2016

PF 2016


Drazí přátelé biblické školy v Kolíně. 

Přejeme Vám požehnaný nový rok, 
pevné zdraví a blízkost Ježíše Krista. 
Děkujeme Vám zejména za modlitby, 
které za nás vyslovujete v Boží přítomnosti.
Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. Žalm 144,12
17:00Milan Buban